Reklama

Reklama

Rozwiń firmę

Fundusze są dla wszystkich

Z funduszy unijnych korzysta każdy. Nie tylko osoby, które realizują projekty albo w nich uczestniczą. Wszyscy bowiem korzystamy z ich efektów. Często nawet o tym nie wiedząc.

Nie musimy przecież orientować się, że szkoła, w której uczą się nasze dzieci została wyposażona w nowoczesny sprzęt dzięki unijnemu wsparciu. Albo że to m.in. dzięki pieniądzom z Unii możemy przez internet załatwić sprawę w urzędzie. Jaki z tego morał?

Dostępny - znaczy jaki?

Reklama

Jedną z zasad funduszy unijnych jest ich dostępność. Skoro są dla wszystkich, to każdy ma prawo korzystać z ich efektów na równych zasadach. Zobrazujmy to na przykładzie uczelni. Wyobraź sobie czteropiętrowy, spory budynek. Nie ma w nim windy, za to schodów jest pełno. Drzwi wejściowe (i kolejne) są niskie i wąskie, a do tego całe szklane. Sale nie są numerowane, oświetlenie niezbyt mocne, a ławki w każdej sali są bardzo wysokie. W czasie zajęć zauważasz, że wykładowcy mają tendencję do szybkiego i cichego mówienia, a materiały dydaktyczne pisane są czcionką 8 (małą!). Jak można się czuć w tym budynku?. Jak skorzystać z zajęć? A co z osobami poruszającymi się na wózku, albo ze słabym wzrokiem?

Opisane tu sytuacje, dzięki projektom unijnym, zdarzają się już coraz rzadziej. Unia daje pieniądze, ale też wymaga: jeżeli coś robisz, rób to z myślą o odbiorcach z różnymi potrzebami. Bo bez tego wiele osób może nie skorzystać z twojego projektu, twojego produktu albo twojej usługi. Dotyczy to zwłaszcza osób z niepełnosprawnością, których w Polsce jest ok. 5 mln.

Chcemy pomagać i zmieniać ludzkie postawy

- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi od ponad 21 lat zajmuje się wspieraniem osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji - mówi Iwona Wojtczak-Grzesińska, zastępca prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z Warszawy.

- Dla tych grup prowadzimy 14 ośrodków, realizujemy szereg projektów w oparciu o środki rządowe, samorządowe, jak również unijne. Naszym celem jest poprawa jakości życia naszych podopiecznych, przeciwdziałanie ich marginalizacji i wykluczeniu, a także uwrażliwienie i zmiana świadomości społecznej - dodaje.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ma w swoim dorobku wiele projektów stworzonych z myślą o ludziach w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności z niepełnosprawnością. Pani Iwona doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest zapewnienie dostępności projektów.

- Dostępność oznacza rzeczywiste dostosowanie warunków realizacji projektu do zróżnicowanych potrzeb jego odbiorców. W szczególności dotyczy to osób z niepełnosprawnościami. Dostępność gwarantuje pełny zasięg danej usługi, produktu, przestrzeni, a tym samym pełniejszą ich efektywność. Jest realizacją podstawowych praw człowieka gwarantowanych przez standardy krajowe i międzynarodowe, a więc zapewnia sprawiedliwość społeczną. W przypadku osób z niepełnosprawnością umożliwia pokonania barier społecznych, ekonomicznych, fizycznych, na jakie napotykają w swoim środowisku.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi wciela te słowa w życie. Niedawno ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowało projekt dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki niemu udało się opracować model wsparcia osób znajdujących się w tej sytuacji oraz ich rodzin. W realizację projektu zaangażowane były instytucje, które z różnych stron zajmują się problemami osób z niepełnosprawnością. Takie podejście pomogło kompleksowo spojrzeć na ich problemy. Dzięki temu wypracowane metody wsparcia będą skuteczniejsze i mocniej dopasowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Twój obowiązek. Twoje prawo

Jeżeli chcesz realizować projekt unijny, pamiętaj o zasadzie dostępności. Zaplanuj i realizuj swoje działania z myślą o potrzebach ich odbiorców. W budżecie swojego projektu możesz uwzględnić wydatki z tym związane. Np. dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, zorganizowanie tłumacza języka migowego albo dostosowanie twojej strony internetowej dla osób niewidomych.

Z drugiej strony pamiętaj, że masz prawo uczestniczyć w projektach unijnych na równych zasadach z innymi. Oczywiście o ile spełnisz podstawowe wymagania udziału w projekcie. W takiej sytuacji wyzwania, z którymi się na co dzień mierzysz (np. słaby wzrok, trudności w rozumieniu szybkiej mowy albo w poruszaniu się), nie mogą ograniczać ci możliwości wzięcia udziału w dofinansowanych studiach, odwiedzeniu muzeum albo załatwieniu przez internet urzędowej sprawy.

W każdym programie

Zasada dostępności dotyczy każdego programu unijnego. Niezależnie od tego, czy chcesz sfinansować szkolenie, projekt badawczy, wybudować fabrykę czy rozwinąć działalność muzeum, musisz o niej pamiętać. Wszystkie programy wspierane z Funduszy Europejskich stawiają dostępność na jednym z pierwszych miejsc. Dodatkowe możliwości dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz natomiast w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz w programach regionalnych realizowanych w poszczególnych województwach. Ich celem jest pomoc w radzeniu sobie w różnych sytuacjach, znalezieniu pracy czy aktywizacji społecznej.

Na Portalu Funduszy Europejskich znajdziesz dodatkowe informacje zarówno dla osób i instytucji, które chcą realizować projekty unijne, jak i dla osób, które chcą w nich uczestniczyć. A jeśli szukasz możliwości dofinansowania (albo na jakiś projekt, albo po prostu dla siebie), zapytaj o dostępne fundusze w Punkcie Informacyjnym.

 

INTERIA

Reklama