Przejdź na stronę główną Interia.pl

Rozwiń firmę

​Dzięki temu możesz pomóc innym

Jeśli dostrzegasz wokół siebie jakieś problemy społeczne i masz wstępny pomysł na ich rozwiązanie, możesz postarać się o grant na wypracowanie innowacji społecznej. Dzięki temu możesz pomóc ludziom wokół siebie.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Wiedza Edukacja Rozwój powstają tzw. innowacje społeczne, czyli nowatorskie metody rozwiązania różnych problemów społecznych, np. bezrobocia czy wykluczenia społecznego. Te nowe sposoby mogą być oparte na niestosowanych dotychczas w Polsce narzędziach. Często też angażują przedstawicieli grup będących w trudnej sytuacji - w końcu oni najlepiej wiedzą, jakiego wsparcia potrzebują.

Reklama

W jaki sposób możesz rozwinąć swoją społecznikowską pasję?

Inkubator Innowacji Społecznych TransferHub szuka pomysłodawców, którzy pomogą rozwiązać problemy osób poniżej 30. roku życia. Sposób i formę pomocy proponujesz ty. Możesz liczyć na wsparcie indywidualnego opiekuna, porady i szkolenia, pomoc w pracy z odbiorcami twojego rozwiązania, a także na grant finansowy (do 30 tys. zł) i voucher in blanco na niespodziewane, nietypowe potrzeby w trakcie pracy.

Zgłoszenia do programu TransferHub już trwają i kończą się 27 sierpnia.

Pomysły na wsparcie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem (50+, młodych, z niepełnosprawnościami) możesz natomiast zgłosić do Wiosennego Inkubatora Innowacji. Tu także masz szansę na otrzymanie szerokiego wachlarza porad i szkoleń, a maksymalna wysokość grantu na dopracowanie pomysłu to aż 80 tys. zł! Termin przyjmowania zgłoszeń to 7 sierpnia - 6 września.

Masz pomysł? Nie przegap terminów i zgłoś się do inkubatorów!


INTERIA
Najlepsze tematy