Reklama

Reklama

Eksperci

Ewa Magdalena Lach (PCC)

Reklama

Dyplom z mediacji i negocjacji, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe Studia z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów.

Certyfikowany Coach, ICF - International Coach Federation, akredytacja na poziomie PCC (Professional Certified Coach)™.

Dyplom profesjonalnego coacha, Akademia Leona Koźmińskiego, Coaching profesjonalny.

Dyplom Biologa, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Biologii.

Żyję w zgodzie z moimi wartościami. Jestem odpowiedzialna za wszystko co robię w moim życiu. Jestem spójna. Najlepiej opisuje mnie 5 słów: PASJA, PRACA, UCZCIWOŚĆ, ROZWÓJ, PRZYGODA. Jestem coachem. Coachingowe podejście do rozwoju jest nowym stylem życia. Stylem, który przyczynia się do zrozumienia własnych potrzeb, rozwija samoświadomość, poszerza perspektywę, wpływa na realizację własnych marzeń. Celem mojej pracy jest kreowanie własnej rzeczywistości, bycie twórcą własnego środowiska. Pracuję, by towarzyszyć Klientom w procesie pozwalającym na transformującą zmianę.

Jestem współtwórcą autorskiego narzędzia coachingowego: Metamorfozy Świadomości™, które wspiera klientów w obszarach: wartości, emocji, kompetencji i przekonań. Metamorfozy Świadomości™ zawierają w sobie: Potęgę Wartości™, Głębię Emocji™", Siłę Kompetencji™, Bezmiar Przekonań™.

Marzena Anna Suchocka

Certyfikowany Trener Biznesu, Coach ICC, , Mediator w Organizacji.       
Doświadczenie zawodowe - sektor finansowy i ubezpieczeniowy           

Wykształcenie Dziennikarskie oraz kierunkowe Zarządzanie i  Marketing.            
Ponad to, ukończone studia podyplomowe w zakresie Psychologii Zachowań Rynkowych, Negocjacji i Mediacji oraz  Coachingu Profesjonalnego.                      

W praktyce trenerskiej skupiam się na wspieraniu klientów w budowaniu unikatowego, spójnego wizerunku, samoświadomości i osobistego rozwoju, z radością uczestniczę
w procesach transformacji zawodowych i życiowych prowadzących do trwałej zmiany. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, life coachingu i coachingu relacji. Propaguję coaching holistyczny, w którym sposób zarządzania własnymi emocjami i relacje z innymi ludźmi, wpływają na jakość życia Coachee,  poszerzając świadomość własnych możliwości i posiadanych zasobów. 

Jakub Odolak

Instruktor nauki jazdy kat. B od 1998 roku. Instruktor techniki jazdy kat. A,B,B+E,C,C+E od 2012 roku. Ukończony kurs egzaminatorów państwowych na prawo jazdy kat. B w 2014 roku. Prowadzę działalność w zakresie nauki jazdy od 2004 roku,  obecnie jako Ośrodek Szkolenia Kierowców Q-MOBIL.

Jarosław Szpara

Ekspert Honda, absolwent Akademii Bydgoskiej, od 17 lat ściśle związany z motoryzacją, od 12 lat - z markami japońskimi.


materiały promocyjne

Reklama