Przejdź na stronę główną Interia.pl

Reklamacja wycieczki

​Nikt nie wynagrodzi ci nerwów związanych z opóźnionym lotem czy brakiem wygód w hotelu, ale możesz liczyć na odszkodowanie. Sprawdź, jak je uzyskać.

Wycieczka turystyczna jest usługą, na którą możesz złożyć reklamację u organizatora, jeśli nie spełnia ona warunków przewidzianych w umowie. Jak reklamować urlop? 

Reklama

Powodem mogą być niezgodne z umową: plan wycieczki (np. nie odbyło się zwiedzanie i nie zaproponowano nic w zamian) lub jakość usługi (np. zakwaterowano cię w hotelu o niższym standardzie, nie działała klimatyzacja, itp.). Uwaga! Liczy się szybkość reakcji. Dlatego jeszcze na miejscu poinformuj rezydenta lub menedżera hotelu o swoim problemie. 

Jeśli nie otrzymasz pomocy, po powrocie z wakacji będziesz miała 30 dni na złożenie pisemnej reklamacji w biurze podróży. Pamiętaj o dołączeniu dowodów świadczących o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi przez organizatora, takich jak: zdjęcia, kosztorys, rachunki, pisemne potwierdzenie rezydenta o przyjęciu twojego zgłoszenia, zeznania turystów, etc. Na rozpatrzenie reklamacji organizator będzie miał 30 dni. 

Jakie kwoty? 

Masz prawo wystąpić o naprawienie szkody (np. o zwrot pieniędzy za niezrealizowany punkt imprezy turystycznej). W przypadku poważniejszych zaniedbań organizatora możesz żądać odszkodowania za poniesione szkody majątkowe (nawet do dwukrotności ceny wycieczki) lub za szkody niemajątkowe związane np. z chorobą (odszkodowanie bez limitu). 

Masz również prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług turystycznych w trakcie trwania wycieczki. Nie grozi ci wówczas kara za zerwanie umowy, a biuro podróży jest zobowiązane pokryć koszty twojego powrotu do kraju. 

Problemy z lotem 

Opóźniony samolot jest podstawą do uzyskania odszkodowania, jeśli z winy linii lotniczych przyleciał on na miejsce docelowe co najmniej 3 godziny po czasie. Także gdy lot został odwołany później niż 14 dni przed wylotem lub jeśli odmówiono Ci wejścia na pokład (sprzedano więcej biletów niż jest miejsc). W zależności od czasu opóźnienia lotu i dystansu podróży, możesz uzyskać rekompensatę wynoszącą 250-600 euro. O innym zadość- uczynieniu czytaj w ramce.

Zobacz także:

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje