Reklama

Reklama

Regulamin konkursu internetowego - "Miss Polskiego YouTube 2011"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest osoba prywatna Joanna Figlak - mieszkająca na stałe w Wielkiej Brytanii. Konkurs posiada sponsorów.

Sponsorm i fundatorem nagród, mającym patronat nad konkursem "Miss Polskiego YouTube 2011" - jest firma Abacosun - www.abacosun.pl oraz portale www.styl.pl, www.urodaizdrowie.pl oraz www.youtubowiczki.pl

Sponsorzy i fundatorzy nagród w konkursie to: Rossnet.pl - www.rossnet.pl, Bell - www.bell.com.pl, Joko Cosmetics - www.joko.pl, Virtual - www.virtual-virtual.com, Hean - www.hean.pl, Joanna - www.vipera.com.pl, Bielenda - www.bielenda.pl, Vipera - www.vipera.com.pl, Mollon Cosmetics UK - www.mollon.co.uk

2. Konkurs prowadzony jest na łamach internetu - poprzez ogłoszenie konkursu na kanale youtube www.youtube.com/figielkauk oraz stronie internetowej www.figielka.com

3. Konkurs internetowy potrwa od 22 listopada 2011r. do 8 stycznia 2012r.

4. Niniejszy konkurs prowadzony jest pod nazwą "Miss Polskiego YouTube 2011" - konkurs internetowy.

5. Niniejszy konkurs skierowany jest do użytkowników, którzy interesują się makijażem, modą, urodą, stylizacją, etc.

6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Sponsorów ani ich rodziny.

7. Uczestnikiem konkursu może być również osoba, która mieszka poza terenami Polski, czyli w innym kraju.

8. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. W momencie kiedy osoba ta jest niepełnoletnia, musi posiadać zgodę na uczestnictwo w konkursie od swojego pełnoletniego opiekuna. Zgoda musi być napisana przez osobę dorosłą oraz dołączona do maila, w którym zawarte będą dane osoby, biorącej udział w konkursie.

9. Uczestnik konkursu musi być subskrybentem kanału na youtube: www.youtube.pl/figielkauk

10. W celu ubiegania się o jedna z nagród - uczestnicy konkursu zobowiązani są w przypadku wygrania nagród do przesłania organizatorowi swoich dokładnych danych: - dokładne dane osobowe - imię i nazwisko, pseudonim youtubowy, dokładny adres zamieszkania, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego

11. Każdy z głosujących ma tylko prawo do jednorazowego oddania głosu na swoja faworytkę. W przeciwnym razie zostanie on od razu usunięty z listy wszystkich uczestników. Wszelkie oszustwa będą powodem natychmiastowej dyskwalifikacji uczestnika z konkursu. W przypadku podania fałszywych danych adresowych, jednocześnie osoba biorąca udział w konkursie jest z niego automatycznie dyskwalifikowana. Jeśli po ogłoszeniu wyników konkursu laureaci Konkursu "Miss Polskiego Youtube 2011" - nie skontaktują się z organizatorem konkursu - nagroda przechodzi na własność sponsora po upływie 14 dni od ogłoszenia wyników. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator Akcji promocyjnej informuje uczestników Akcji, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Akcji zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych Konkursach, akcjach, itp. Jeżeli któraś z kandydatek uzna w trakcie trwania konkursu, że nie chce brać w nim udziału i z jakichkolwiek powodów nie chce aby ją uwzględniono, musi natychmiast powiadomić o tym organizatora pod adresem: figielka@gmail.com

12. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej organizatora oraz na kanale youtube.

13. Wszelkich wyjaśnień o zasadach i terminach konkursu udziela Organizator Akcji - Joanna Figlak, adres emailowy: figielka@gmail.com

II. Warunki szczegółowe i przebieg konkursu

1. Zasady konkursu, oraz jego podstawowe warunki określone w niniejszym regulaminie, nagrody dla zwycięzców, jak również czas trwania konkursu zamieszczone są na stronie internetowejwww.figielka.com oraz na kanale youtube.

2. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie wysyłają 30 - sekundowe filmy do organizatora. Następnie wszystkie materiały filmowe połączone zostaną w jedną całość, a pod filmem będzie można głosować na swoje faworytki. W komentarzu należy napisać pseudonim kandydatki oraz krótkie uzasadnienie - dlaczego oddaje na nią swój głos

3. Należy pamiętać, że w konkursie "Miss Polskiego YouTube" uroda nie jest na pierwszym miejscu. Głosujący, którzy będą typowali swoje kandydatki, mogą kierować się według różnych kryteriów. Wybór może zależeć od wielu aspektów oto kilka przykładów: - wiedza na tematy dotyczące: mody, urody, makijażu, stylizacji, etc. - miły i sympatyczny sposób bycia, - ciekawe i pomysłowe przekazywaniem informacji dla widza, - poczucie humoru, etc.

4. Nagrody przewidziane w konkursie to: zestawy kosmetyków rożnego rodzaju, książki, etc

5. O przyznaniu nagród dla głosujących na Miss decyduje program internetowy, za pomocą którego rozlosujemy nagrody. Spośród wszystkich głosujących rozlosujemy 10 głównych nagród - będą to wspaniałe zestawy, ufundowane przez naszych sponsorów. Natomiast o przyznaniu tytułu "Miss Polskiego Youtube 2011" a także dodatkowych trzech Vice-Miss zadecydują głosujący na nie poprzez oddawanie głosów pod filmikiem z wszystkimi kandydatkami.

6. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

7. Wygrywają osoby, które otrzymają najwięcej głosów - 4 kandydatki na Miss - tytułu Miss , I Vice - Miss, II - Vice Miss i III - Vice Miss

III. Zasady obsługi konkursu.

1.Koordynacją oraz obsługą całej akcji konkursowej będzie zajmowała się Joanna Figlak - główny organizator konkursu.

2. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane nagrodzonym uczestnikom przez Sponsorów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

IV. Reklamacje.

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej lub mailowej, w terminie do 14 dni od zakończenia Akcji Konkursowej.

V. Postanowienia końcowe.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody w tym poczty kurierskiej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Regulaminie i warunków konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. O zmianach Regulaminu uczestnicy będą poinformowani poprzez stronę www.figielka.com

3. Regulamin promocji będzie dostępny na stronie Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeżeli nastąpią opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania firmy kurierskiej lub poczty za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje