Reklama

Reklama

​Regulamin konkursu "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl"

  1.    Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl" (zwanym dalej Konkursem).

Reklama

2.    Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.  Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), ul. Motorowa 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000413132, wydawcę miesięcznika "Twój STYL",  (zwaną dalej Organizatorem). Adres do korespondencji: Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa.

3.    W Konkursie może wziąć udział każda firma oraz projektant, których kolekcje wiosna/lato 2014 i jesień/zima 2014/2015 sprzedawane są na rynku polskim.

4.    Kolekcje oraz produkty nominowane do nagrody w Konkursie wybiera redakcja miesięcznika "Twój Styl".

5.    Ogłoszenie Konkursu nastąpi w majowym 05/2014 wydaniu miesięcznika "Twój STYL" oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl

6.    Na łamach miesięcznika "Twój Styl", począwszy od numeru czerwcowego (06/2014) do numeru grudniowego (12/2014), prezentowane będą produkty z kolekcji wiosna/lato 2014 i jesień/zima 2014/2015, spośród których czytelniczki "Twojego Stylu" wybiorą produkt nagrodzony tytułem Doskonałość Mody 2014 Czytelniczek Twojego STYLU. Zasady powyższego plebiscytu opisane są w regulaminie dostępnym w redakcji miesięcznika "Twój Styl", na stronie www.regulaminy.pl oraz na stronie www.styl.pl/twoj-styl

7.    W przypadku firm i projektantów biorących udział w Konkursie oceniana będzie cała kolekcja.

8.    W przypadku firm biorących udział w Konkursie, nagrody zostaną przyznane kolekcji damskiej oraz kolekcji męskiej.

9.    W tegorocznej edycji Konkursu powołane są dwa Zespoły  Jurorskie:

a)  w skład pierwszego Zespołu Jurorskiego Konkursu, oceniającego m.in. w kategoriach: Projektant roku 2014, Wydarzenie roku   2014, Miejsce doskonałe 2014 wchodzą:

 - Joanna Bojańczyk - komentatorka mody,

- Zuza Krajewska  - fotograf,

- Vasina - stylistka,

- Katarzyna Sokołowska - reżyser pokazów mody,

- Wojciech Rostowski - makijażysta.

b) w skład drugiego Zespołu Jurorskiego Konkursu (składającego się z reprezentantów miesięcznika "Twój STYL" oraz Organizatora) oceniającego w pozostałych kategoriach wchodzą:

 - Joanna Lorynowicz - vice redaktor naczelna "Twój STYL",

- Maria Szaj - dyrektor działu stylizacji - przewodnicząca Jury,

- Katarzyna Miśkowiec - dyrektor artystyczna,

- Maciej Brzozowski - dyrektor public relations Grupy Bauer.

W przypadku rezygnacji któregokolwiek z Członków Jury Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia innej osoby na jego miejsce.

10.  W tegorocznej edycji Konkursu Jury dokonało podziału firm na trzy główne kategorie:

A.      Firmy Super ekskluzywne,

B.      Firmy Ekskluzywne,

C.      Firmy Popularne.

11.  Kolekcje będą oceniane w następujących kategoriach:

 1. Zagraniczna firma super ekskluzywna kolekcja wiosna-lato 2014
 2. Zagraniczna firma super ekskluzywna kolekcja jesień-zima 2014/15
 3. Polska firma ekskluzywna kolekcja wiosna-lato 2014
 4. Polska firma ekskluzywna kolekcja jesień-zima 2014/15
 5. Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja wiosna-lato 2014
 6. Zagraniczna firma ekskluzywna kolekcja jesień-zima 2014/15
 7. Polska firma popularna kolekcja wiosna-lato 2014
 8. Polska firma popularna kolekcja jesień-zima 2014/15
 9. Zagraniczna firma popularna kolekcja wiosna-lato 2014
 10. Zagraniczna firma popularna kolekcja jesień-zima 2014/15
 11. Kolekcja bielizny ekskluzywnej 2014
 12. Kolekcja bielizny popularnej 2014
 13. Najlepsza kolekcja butów super ekskluzywnych 2014
 14. Najlepsza kolekcja butów ekskluzywnych 2014
 15. Najlepsza kolekcja butów popularnych 2014
 16. Najlepsza kolekcja toreb super ekskluzywnych 201
 17. Najlepsza kolekcja toreb ekskluzywnych 2014
 18. Najlepsza kolekcja toreb popularnych 2014
 19. Najlepsza kolekcja biżuterii ekskluzywnej 2014
 20. Najlepsza kolekcja biżuterii popularnej 2014
 21. Zegarek roku 2014
 22. Projektant roku 2014
 23. Wydarzenie roku   2014
 24. Miejsce doskonałe 2014

12.    Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje na podstawie nadesłanych przez firmy i projektantów materiałów prasowych:  zdjęć z pokazów, zdjęć kolekcji, lookboków.

13.    Drugi Zespół Jurorski będzie oceniał kolekcje według następujących kryteriów: krój, jakość tkaniny, odniesienie do aktualnych trendów mody, walory praktyczne i wykończenie, a w przypadku kolekcji projektantów dodatkowym kryterium będzie kreatywność i profesjonalizm w przygotowaniu modeli kolekcji.

14.    W każdej kategorii wymienionej w ust. 11 Regulaminu, może zostać przyznana tylko jedna nagroda "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl". Jeżeli Jury uzna, że w danej kategorii na wyróżnienie zasługuje więcej niż jedna firma/marka, może podjąć decyzję o przyznaniu wyjątkowo drugiej, równoległej (ex aequo) głównej nagrody.

15.    Jury zastrzega sobie prawo zmiany kategorii wymienionych w ust. 11 Regulaminu, jeśli będzie taka potrzeba, poprzez dodanie nowej/nowych kategorii.

16.    Jury może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody w danej kategorii, jeżeli uzna, że żadna z prezentowanych kolekcji nie jest wystarczająco doskonała.

17.    W przypadku udziału w Konkursie projektanta, może zostać przyznana jedna nagroda "Najlepszy Projektant w konkursie Doskonałość Mody 2014 Twój Styl" za najlepszą autorską kolekcję roku 2014. 

18.    W celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z Konkursem, należy skontaktować się z Marią Szaj, tel. (22) 516 34 35, e-mail: maria.szaj@bauer.pl 

19.    Nagrodzone firmy oraz nagrodzony projektant wraz z tytułem "Doskonałości Mody 2014 Twój Styl" mają prawo do korzystania z logo "Doskonałość Mody 2014 Twój STYL". Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury/wyników Konkursu nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród "Doskonałości Mody 2014 Twój Styl", która odbędzie się w styczniu 2015 roku.

20.    Dyplom i statuetka z tytułem "Doskonałość Mody 2014 Twój STYL", po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej firmy.

21.    Dyplom i statuetka z tytułem "Projektant w konkursie Doskonałość Mody 2014 Twój Styl", po wręczeniu, przechodzą na własność nagrodzonej osoby.

22.    Firma/projektant, która otrzyma nagrodę w danej kategorii, ma prawo informowania klientów o przyznanej nagrodzie w miejscu sprzedaży oraz w reklamach swoich produktów, z uwzględnieniem informacji, za jaką kolekcję firma otrzymała tytuł "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl". Logo "Doskonałości Mody 2014 Twój Styl", którego integralnym elementem jest znak towarowy "Twój STYL", może być używane przez nagrodzoną firmę w miejscach sprzedaży i w reklamach produktów od momentu pisemnego powiadomienia o przyznanej nagrodzie, po podpisaniu umowy licencyjnej z Organizatorem Konkursu.

23.  Umowy licencyjne, o których mowa w  ust. 22  Regulaminu dostępne są w  dziale promocji segmentu prasy luksusowej Organizatora. Osobą odpowiedzialną za ww. umowy, do której należy odsyłać podpisane dokumenty, jest Iwona Sitkiewicz - kierownik promocji czasopism kobiecych luksusowych (adres: Wydawnictwo Bauer, ul. Motorowa 1, 04-035 Warszawa, tel. 22 51 70 545, lub pod adresem e-mail: iwona.sitkiewicz@bauer.pl).

24.    Organizator  Konkursu  zapewnia  nagrodzonym  firmom:

A.      opublikowanie informacji o wynikach Konkursu w marcowym (03/2015) numerze miesięcznika "Twój STYL" ,

B.      organizację uroczystej gali, podczas której zostaną wręczone nagrody "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl",

C.      50% rabatu na usługę reklamową - jedna stron reklamowa w miesięczniku "Twój STYL" do wykorzystania do końca pierwszego kwartału 2015 roku,

D.     opublikowanie fotoreportażu z uroczystej gali rozdania nagród "Doskonałość Mody 2014 Twój Styl", w rubryce "Styl Bywania" w miesięczniku "Twój STYL".

25.    Organizator Konkursu zapewnia nagrodzonemu projektantowi:

A. opublikowanie informacji o wynikach Konkursu oraz zdjęcia nagrodzonej kolekcji w marcowym (03/2015) numerze miesięcznika "Twój STYL",

B. organizację uroczystej gali, podczas której zostanie wręczona nagroda "Projektant w konkursie Doskonałość Mody 2014 Twój Styl".

26.  Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

27.   Udział w Konkursie nie podlega żadnym opłatom.

28.   Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.styl.pl/twoj-styl oraz www.regulaminy.pl

 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje