Reklama

Reklama

Regulamin akcji promocyjnej Stylowe Zakupy wiosna 2020 obowiązujący od 3.04.2020

Zmiany do Regulaminu Akcji Promocyjnej Stylowe Zakupy zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem przez organy państwowe stanu epidemii.

  A.   Postanowienia ogólne

Reklama

 

1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej "Stylowe zakupy" (zwanej dalej Akcją Promocyjną) jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Motorowej 1, 04-035 Warszawa (zwana dalej Organizatorem). Organizator jest wydawcą miesięczników "Twój STYL" oraz "SHOW".  

 

2.    Celem Akcji Promocyjnej jest umożliwienie czytelnikom magazynów "Twój STYL" i "SHOW" skorzystania z rabatów na zakupy na podstawie Kuponów rabatowych, które będą zamieszczone w kwietniowym (4/2020) wydaniu magazynu "Twój STYL" oraz marcowym (7/2020) wydaniu magazynu "SHOW". Kupony rabatowe uprawniały będą do zrobienia zakupów w sklepach/skorzystania z usług firm uczestniczących w Akcji Promocyjnej.

 

3.    Partnerami Akcji Promocyjnej są firmy zaprezentowane na łamach ww. czasopism, działające na terenie Polski, udzielające rabatu/lub innej promocji czytelnikom magazynu "Twój STYL" i magazynu "SHOW" na zakupy dokonywane we wskazanych sklepach/na usługi świadczone we wskazanych miejscach, w formie i terminie opisanych na kuponie rabatowym.

 

4.    Uczestnikami Akcji Promocyjnej są czytelnicy magazynów "Twój STYL" i "SHOW". Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą zrealizować uprawnienie wynikające z posiadania Kuponu rabatowego za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 

5.  Głównym Sponsorem Akcji Promocyjnej jest Bank Millenium S.A.

B.    Czas trwania Akcji Promocyjnej

 

1.    Kupony rabatowe zamieszczone w kwietniowym (4/2020) magazynie "Twój STYL" (na rynku
12 marca 2020 roku) i w marcowym (7/2020) magazynie "SHOW" (na rynku 30 marca 2020 roku), będą realizowane w sklepach stacjonarnych w dniach 3 - 5 kwietnia 2020 roku, a w przypadku usług w dniach 3 - 10 kwietnia 2020 roku na terenie Polski, we wszystkich sklepach /punktach udzielających rabatu/, w godzinach ich otwarcia, oraz w sklepach internetowych w dniach 3 -7 kwietnia 2020 roku.

 

2.    W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym, lub na stronie internetowej Partnera.

 

C.    Zasady Akcji Promocyjnej

 

1.    Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która nabyła kwietniowe (4/2020) wydanie magazynu "Twój STYL" lub marcowe (7/2020) wydanie magazynu "SHOW" i posiada zamieszczony/e w nich  Kupon/y rabatowe.

 

2.    Aby zrealizować Kupon rabatowy należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 3 - 5 kwietnia 2020 roku przy zakupie wybranego produktu w sklepach. Aby zrealizować Kupon rabatowy na usługi należy wyciąć go z ww. magazynów, a następnie przedstawić w dniach 3 - 10 kwietnia 2020 roku przy zakupie wybranej usługi w punkcie udzielającym rabatu, wskazanym na Kuponie rabatowym. W przypadku, gdy Partner oferuje inny termin zniżek, informacja taka umieszczona będzie na Kuponie rabatowym, lub na stronie internetowej Partnera.

 

3.    W przypadku zakupów on-line (tj. w sklepach internetowych) przy płaceniu w dniach 3-7 kwietnia 2020 roku, należy wpisać kod rabatowy (hasło) znajdujący się na Kuponie rabatowym.

 

4.    Wysokość rabatu, rodzaj promocji (np. oferowany przez Partnera prezent) oraz szczegółowe warunki oferty zostały opisane na Kuponie rabatowym każdego Partnera, lub na stronie internetowej Partnera.

 

5.    Każdy Kupon rabatowy może być wykorzystany przez Czytelnika tylko jeden raz i w ramach jednego zakupu; po dokonaniu zakupu Kupon rabatowy powinien być pozostawiony w sklepie, w którym dokonano zakupu. Kupon rabatowy uprawnia do jednorazowego zakupu, bez względu na ilość sztuk, chyba że wzbudza ona podejrzenie zakupu w celu odsprzedaży. Rabat wynikający z Kuponu rabatowego nie łączy się z innymi promocjami, nie kumuluje się z innymi zniżkami ani z innymi kuponami rabatowymi.

 

6.    Adresy sklepów/punktów wszystkich Partnerów biorących udział w Akcji Promocyjnej znajdują się na stronie www.styl.pl/stylowezakupy, zamieszczone w postaci wyszukiwarki.

 

7.    Promocja dostępna w ramach Akcji Promocyjnej, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w tym czasie w sklepach/punktach Partnerów.

 

8.    Uprawnienia wynikające z posiadania Kuponu rabatowego nie będą realizowane po zakończeniu Akcji Promocyjnej, chyba że taka informacja znajdzie się na Kuponie rabatowym, lub na stronie internetowej Partnera.

 

D.    Postanowienia końcowe 

 

1.    Firmy uczestniczące w Akcji Promocyjnej zobowiązują się udzielić rabatu czytelnikom magazynu "Twój STYL" oraz czytelnikom magazynu "SHOW" na podstawie okazanych przez czytelników Kuponów rabatowych pochodzących z kwietniowego (4/2020) wydania magazynu "Twój STYL" oraz marcowego (7/2020) wydania magazynu "SHOW".

 

2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez obsługę sklepów/punktów biorących udział w Akcji Promocyjnej, w tym za problemy techniczne mające wpływ na realizację zniżek w poszczególnych sklepach/punktach. Jak również nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne mające wpływ na dostarczenie produktów zamówionych online.

 

3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia, ograniczenia i/lub brak możliwości przeprowadzenia Akcji Promocyjnej w części i/lub całości z przyczyn działania siły wyższej. Za okoliczności siły wyższej poczytuje się okoliczności, które powstały po rozpoczęciu akcji i/lub w czasie jej trwania, na skutek zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Organizator nie był w stanie przewidzieć, takich jak: wprowadzenie stanu wyjątkowego, stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego strajki, żałoba narodowa, blokady dróg, zarządzenia organów państwowych itp.

 

4.    Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej oznacza zgodę Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem.

 

5.    Wszelkie reklamacje związane z Akcją Promocyjną należy zgłaszać pisemnie do Organizatora na podany powyżej adres wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w terminie do 14 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

 

6.    Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, na stronie www.regulaminy.pl a także na stronie internetowej www.styl.pl/stylowezakupy


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje