Przejdź na stronę główną Interia.pl

Międzynarodowy Dzień Centrów Nauki w Koperniku

Co łączy Kopernika, ONZ i zachmurzenie? Międzynarodowy Dzień Muzeów i Centrów Nauki, obchodzony po raz pierwszy 10 listopada.

Z tej okazji w całym kraju na zwiedzających czekać będą dodatkowe atrakcje. A zachmurzenie? Dzięki eksperymentowi, podczas którego chętni z całego świata obserwowali chmury, można było stworzyć globalną mapę zachmurzenia. Zobaczymy ją właśnie 10 listopada.

Reklama

Program Międzynarodowego Dnia Centrów Nauki w Koperniku:
- zrównoważony rozwój - ścieżka zwiedzania
- goście z polskich centrów nauki
- spotkania z naukowcami
- pokazy młodych odkrywców
Udział w wydarzeniach dostępny jest w ramach biletu wstępu do Kopernika.

Na świecie działa ok. 3 tys. centrów nauki, odwiedzanych co roku przez ok. 300 mln. osób. Sam Kopernik gromadzi rocznie ponad milion zwiedzających. Tak duża frekwencja pokazuje, że poznawanie praw nauki przez samodzielne eksperymentowanie jest atrakcyjne i potrzebne.

Działalność centrów to jednak nie tylko interaktywne wystawy, warsztaty czy pokazy. To zachęcanie do kreatywnego myślenia, odpowiedzialności oraz zaangażowania w dialog na temat globalnych problemów. Oczywiście, poszczególne instytucje często różnią się od siebie. Mają inny program, odbiorców, charakter działań. UNESCO dostrzegło rosnącą rolę centrów nauki oraz związek ich działalności z celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Powołanie Międzynarodowego Dnia Muzeów i Centrów Nauki świadczy o tym, że środowisko to jest doceniane w skali światowej.  

W 34 miejscach w Polsce tego dnia przygotowywane są specjalne atrakcje, nawiązujące tematycznie do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Odbywać się będą wystawy, warsztaty i pokazy naukowe, obejmujące swoją tematyką zagadnienia z wielu obszarów wiedzy. W niektórych instytucjach pojawią się goście specjalni, na co dzień związani z innymi miastami.

Do Centrum Nauki Kopernik przyjadą popularyzatorzy z Wrocławia oraz Chęcin. Taka wymiana możliwa jest dzięki współpracy w ramach SPiN. Wspólnym elementem, który zobaczymy we wszystkich miejscowościach, jest prezentacja wyników światowego eksperymentu związanego z obserwacją chmur, przeprowadzonego w październiku tego roku. Mogli w nim wziąć wszyscy chętni, zaopatrując się w specjalną aplikację na smartfony. Zebrane dane umożliwiły stworzenie globalnej mapy zachmurzenia. Takie przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie zaangażowanie ogromnej liczby osób, żyjących w bardzo różnych geograficznie miejscach. Te przykłady pokazują, że niektóre ważne cele mogą być realizowane tylko w wyniku współpracy wielu podmiotów, a działania lokalne mogą mieć globalne znaczenie.


Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje