Reklama

Reklama

L'Oreal Polska dla Kobiet Nauki 2011

Pięć wybitnych polskich badaczek otrzymało stypendium naukowe.

Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, pięć laureatek. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 25 listopada, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Reklama

Stypendystki L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2011: Anna Grochot-Przęczek, Katarzyna Kamińska, Danuta Witkowska, dr Aneta Kasza, dr Joanna Lesiak. Stypendium wynosi: na poziomie doktoratu - 25 tys. złotych, habilitacji - 30 tys. złotych.

Anna Grochot-Przęczek pracuje nad możliwością pobudzenia powstawania naczyń krwionośnych. Taka potrzeba dotyczy m.in. pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn. Celem projektu doktorskiego kolejnej stypendystki - Katarzyny Kamińskiej jest identyfikacja oraz charakterystyka związków niskocząsteczkowych, które blokują cykl rozwojowy wirusa grypy, i które będą mogły zostać wykorzystane jako punkt wyjścia do racjonalnej inżynierii nowej klasy leków przeciwgrypowych.

Rezultaty badań Danuty Witkowskiej mogą stworzyć możliwość zaprojektowania leków będących alternatywą dla terapii antybiotykowej, na którą wyjątkowo oporna jest bakteria Helicobacter. Bakterie te odpowiadają za powstawanie wrzodów żołądka i dwunastnicy u człowieka.

Stypendium habilitacyjne otrzymała dr Aneta Kasza. W ramach swojej pracy habilitacyjnej chce poznać mechanizmy regulacji ekspresji genów. Ich poznanie poprzedza etap poszukiwania skutecznych czynników farmaceutycznych, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu różnego rodzaju schorzeń, w tym w leczeniu i zapobieganiu nowotworom. Praca w Klinice Dermatologii pozwala dr Joannie Lesiak łączyć trzy funkcje: nauczyciela akademickiego, klinicysty oraz naukowca. Badania przeprowadzone przez stypendystkę na grupie zdrowych ochotników wykazały, że nawet niskie dawki ultrafioletu mogą zaburzać układ immunologiczny skóry, co wymaga szerzenia wiedzy na temat szeroko rozumianej ochrony przeciwsłonecznej.

Polska filia Grupy L'Oréal przyznaje stypendia naukowe od jedanastu lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L'Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L'Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesiąt pięć kobiet. Prowadzą one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez jurorów - wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego, wśród nich trzy stypendystki z lat ubiegłych, mające dziś tytuł naukowy profesora.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L'Oréal. W ciągu 13 lat trwania programu, nagrody, w wysokości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

Reklama

Reklama

Reklama