Przejdź na stronę główną Interia.pl

Praca na odległość

Pracując w domu można mieć takie same uprawnienia jak pracownicy w siedzibie firmy. Wystarczy zatrudnić się na zasadach telepracy.

Telepraca to każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, której wyniki dostarczane są pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Reklama

Taka forma zatrudnienia może skutecznie walczyć z bezrobociem oraz zwiększyć możliwość aktywizacji zawodowej.

Zgodnie z Kodeksem Pracy warunki zatrudnienia mogą pozostać takie same, jak osób pracujących w siedzibie firmy, zmienia się jedynie miejsce wykonywania pracy. Telepraca może być dobrym rozwiązaniem między innymi dla: architektów, tłumaczy, ankieterów, dziennikarzy, osób wprowadzających dane do komputera i wielu innych.

Zmniejsza ona koszty działalności i wydatki na prowadzenia biura. Zwiększa natomiast elastyczność czasu pracy pracownika oraz umożliwia zatrudnianie osób niepełnosprawnych i korzystających z urlopu wychowawczego - pozwalając łączyć życie rodzinne z zawodowym.

Jednakże elastyczne formy zatrudnienia (między innymi telepraca) są wciąż mało popularne na polskim rynku pracy. W systemie telepracy (regularnej, co najmniej pół dnia na tydzień) wykonywanej za pomocą komputera, telefonu bądź internetu, zatrudnia niecałe 2 proc. polskich firm.

Tymczasem w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten sięga 11 proc. , a w USA odsetek telepracowników wynosi aż 30 proc. Dynamiczny rozwój telepracy można zauważyć także w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie liczba pracowników wykonujących swoją pracę zdalnie wynosi ponad 734,5 mln.

Szacuje się, że na całym świecie w trybie telepracy pracuje ok. 60 mln osób, z czego połowa to Amerykanie. W Europie prym wiodą kraje skandynawskie na czele z Finlandią (prawie 17 proc. ogółu pracujących zatrudnionych jest na zasadach telepracy).

Polscy pracodawcy wprawdzie dostrzegają, że telepraca jest relatywnie tania, bo nie wymaga tworzenia nowych miejsc pracy, a mimo to nadal są sceptycznie nastawieni do takiej formy współpracy.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Instytutem Badawczym MillwardBrown SMG/KRC zbadała poziom znajomości i nastawienie Polaków do telepracy. Jak wynika z analizy, niemal 83 proc. z nas słyszało o tej formie zatrudnienia, jednak chęć telepracy zadeklarowało zaledwie 11 proc.

Pozytywną zmianę mogą przynieść działania realizowane w ramach projektu " Telepraca - nowa forma organizacji w przedsiębiorstwach" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w trakcie którego odbędą się szkolenia dla pracodawców.

- W Polsce nadal słabo promuje się korzyści, jakie niesie wdrożenie w firmie telepracy. Zbyt wiele mówi się o kosztach a za mało o zyskach. W ramach prowadzonego projektu chcemy uświadomić przedsiębiorcom, że praca na odległość może przynieść firmie oszczędności - mów Aneta Wilmańska, zastępca Prezesa Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będącej pomysłodawcą projektu.

Głównym celem unijnego programu jest przełamanie stereotypowego postrzegania pracy zdalnej i promowanie idei pracy na odległość.

Aleksandra Aniekwe

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje