Anna Bałła - Tarnów
Ewa Monikowska - Chojnice
Marzena Kłunduk - Zabrze