Przejdź na stronę główną Interia.pl

Zmiany w prawie budowlanym

Nie trzeba mieć pozwolenia na budowę. Zawiłości prawa budowlanego wyjaśnia prawnik Adrianna Łuczak.

Od 28 czerwca wchodzą w życie korzystne zmiany w prawie budowlanym. Dzięki nim nie trzeba będzie mieć pozwolenia na budowę przy budowie domu rodzinnego. Znikną też inne biurokratyczne utrudnienia. Wyjaśniamy, jak w praktyce będzie wyglądać uproszczenie dotychczasowych procedur.

Reklama

Nowe przepisy dotyczą budynków, które nie będą negatywnie wpływać na środowisko lub działki sąsiednie, czyli których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją. Jeśli dom (lub inny budynek) nie narusza granicy sąsiadów, aby rozpocząć budowę wystarczy zgłosić ją do starostwa.

Oprócz zgłoszenia budowy trzeba przedstawić projekt budowlany - zniknie jednak obowiązek dołączania do niego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz dokumentów o warunkach przyłączenia do kanalizacji, sieci energetycznych, wodociągowych czy cieplnych. To czy budynek rzeczywiście jest podłączony do mediów, będzie sprawdzane przy oddawaniu inwestycji do użytkowania.

Zniesiony zostanie też nakaz dostarczenia oświadczenia zarządcy drogi o połączeniu działki z drogą publiczną. Urząd będzie miał 30 dni na wydanie sprzeciwu do zgłoszenia - gdy stwierdzi, że w danym wypadku konieczne jest jednak pozwolenie na budowę. Brak sprzeciwu traktowany będzie jako milcząca zgoda na budowę - wówczas można będzie rozpocząć inwestycję.

Warto pamiętać, że nadal pozwolenia na budowę wymagane będą w przypadku prac budowlanych wykonywanych przy obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Innym ułatwieniem przewidzianym w nowych przepisach jest zniesienie obowiązku zgłaszania do nadzoru budowlanego planowego rozpoczęcia prac budowlanych. Kolejna zmiana dotyczy obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia a nie jak dotychczas pozwolenia na użytkowanie. W katalogu takich obiektów znalazły się m.in. warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, parkingi, magazyny, myjnie samochodowe, garaże na pięć stanowisk oraz stawy rybne.

Podstawa prawna: ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 443).

Uproszczone procedury dotyczą nie tylko domów

Bez pozwolenia na budowę można budować także wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 mkw. powierzchni działki.

Uproszczona procedura dotyczy także m.in. wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 mkw., przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki.

Pozwolenia nie wymaga budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 mkw., usytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 mkw. powierzchni działki.

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje