Reklama

Reklama

Przejdź na stronę główną Interia.pl

Co nam się należy przy zwolnieniu z pracy?

Jeśli dostaniemy wypowiedzenie umowy o pracę, mamy zagwarantowane przepisami prawa. Wyjaśniamy, jakie obowiązki w takiej sytuacji ma pracodawca.

Gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej dwa tygodnie, pracownik ma prawo do płatnych dni wolnych na poszukiwanie pracy:

Reklama

- 2 dni robocze - przy dwutygodniowym albo miesięcznym okresie wypowiedzenia;
- 3 dni robocze - przy trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Takie dni wolne nie przysługują, jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie uprawnienie zawarto w porozumieniu). Pracownik może, ale nie musi, korzystać z wolnego. Jeśli jednak z niego zrezygnuje, nie ma prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystanie dni wolnych.

Niezwłocznie po rozwiązaniu umowy powinniśmy otrzymać świadectwo pracy.

Według przepisów art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od tego, czy pracownik wypełnił tzw. obiegówkę, czyli rozliczył się z firmą np. ze służbowego telefonu albo ubioru.

W świadectwie pracy muszą się znaleźć m.in. informacje o:

- okresie oraz rodzaju wykonywanej pracy;
- zajmowanym stanowisku;
- sposobie i trybie rozwiązania umowy o pracę;
- wymiarze czasu pracy;
- wykorzystanym urlopie wypoczynkowym w tym samym roku kalendarzowym;
- okresach wykonywania pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze;
- okresach nieskładkowych w trakcie zatrudnienia;
- zajęciach wynagrodzenia pracownika przez komornika.

Mogą tam też być dane zamieszczone na żądanie pracownika (np. wysokość pensji oraz informacje o zdobytych kwalifikacjach). Jeśli stwierdzimy, że w tym dokumencie są błędy lub nieścisłości, mamy prawo w ciągu 7 dni wystąpić o ich sprostowanie. Pracodawca powinien udzielić nam odpowiedzi w tej sprawie w ciągu 7 dni.

Przy rozwiązaniu umowy o pracę firma nie ma obowiązku automatycznie wydawać druku ZUS Rp.7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu), ale jeśli pracownik wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca musi mu wystawić ten dokument. Warto to zrobić, bo druk ZUS Rp.7 będzie w przyszłości potrzebny do wyliczenia emerytury.

Jeżeli firma zatrudnia ponad 20 osób i wypowiedzenie umowy było spowodowane zwolnieniami grupowymi albo przyczynami leżącymi po stronie pracodawcy, powinniśmy otrzymać odprawę.

Wysokość odprawy zależy od naszego stażu pracy w firmie, która wypowiada umowę.

Gdy ktoś był zatrudniony krócej niż 2 lata, otrzyma miesięczne wynagrodzenie. Przy zatrudnieniu od 2 do 8 lat - równowartość dwumiesięcznej pensji. Gdy był zatrudniony dłużej niż 8 lat, pracodawca wypłaci trzymiesięczne wynagrodzenie. Pracodawca musi również wypłacić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje