Najbardziej to się siebie obawiam sam, nie ludzi

Długo dojrzewałem i jeszcze może to potrwać chwilę.
Najlepsze tematy